top of page

Friskvård på arbetsplatsen

Att köpa in WellRoll® för arbetsplatsen kan vara en av dem bästa investeringarna för Ert företag och Er personal!

Att ha en WellRoll® på arbetsplatsen är gynnsamt både för arbetstagare och arbetsgivare. Rollmassagemaskinerna är effektiva, intensiva, lättillgängliga och användarvänliga. Rollmassage kan vara både avkopplande och uppiggande men framförallt är den oerhört hälsofrämjande! Den drar igång blodcirkulationen, syresättningen, lymfsystemet och lättar på spänningar. Detta i sin tur stärker immunförsvaret, förebygger och motverkar arbetsrelaterade konsekvenser och mycket mer.

Med WellRoll på arbetsplatsen får man friskare och nöjdare personal!

Friskare personal med rollmassage!

Ge Din personal möjligheten att snabbt och enkelt kunna dra igång blodcirkulationen, syresättningen, boosta lymfsystemet och därmed immunförsvaret. Studier visar att regelbunden massage bidrar till minskad sjukfrånvaro och ökad prestation. I utmanande tider som dessa där världen förändrats inser vi nu mer än någonsin hur viktigt det att stärka sitt immunförsvar och stärka hälsan. Det är nu efterfrågan på friskvårdslösningar är som störst för man vill skapa en miljö på arbetsplatsen där man tar hänsyn till personalens välmående.

Allt fler företag ser idag WellRoll på arbetsplatsen som en investering för att behålla personalen långtidsfrisk.

 

Människor som arbetar i Open Office

Värna om personalens välmående win/win för alla!

Friskvård ska vara till för alla i personalen och inte kännas övermäktig

Större målgrupp, bättre resultat i friskvårdsinvesteringen!

Att företag kan spara pengar på att aktivt satsa på friskvård och företagshälsovård är ingen nyhet, man vet att det leder till både friskare och mer välmående personal. Frågan är vad man ska satsa på? De flesta väljer träning och rörelse då alla vet att träning och motion är oerhört hälsofrämjande. Tyvärr är träning inte den bästa lösningen för alla individer. Det finns många bland personalen som varken har viljan eller möjligheten att anstränga sig. Dessa personer måste kunna ha tillgång till alternativ annars är risken väldigt stor att friskvårdsambitionerna bland dessa personer uteblir helt.

Som arbetsgivare har Du möjlighet att bredda vyerna och inkludera fler anställda i friskvårdssatsningarna och därmed öka deltagandet i friskvårdsprogrammet. Eftersom rollmassage inte är särskilt ansträngande tilltalar det en större målgrupp och kan även inkludera dem som inte har en optimal rörelseförmåga. Av erfarenhet vet vi att det i förläningen även kan leda till optimerad rörlighet och minskad stelhet i kroppen vilket i sin tur kan öka motivationen att vilja komma igång med träning och motion. För dem som har möjligheten att träna ger rollmassage extra kraft och snabbare återhämtning.

Rollmassage optimerar träningen och är därför ett utmärkt komplement

Läs mer >>

Rollmassage

Ökar blodcirkulationen

Genom en ökad blodcirkulation mjukar man upp både muskler och vävnader.

Stärker immunförsvaret

Rollmassage ökar antalet vita blodkroppar i kroppen, vilket gör att man blir mer motståndkraftig mot infektioner.

Påskyndar läkning och återhämtning

Genom rollmassage får man en ökad syretransport till musklerna vilket leder till läkning och snabbare återhämtning.

 Förebygger och lindrar spänningshuvudvärk

En vanlig anledning till huvudvärk är spänningar i axlar och nacke. Dessa muskler mjukas upp med hjälp av rollmassage.

Minskar oro och depression

Rollmassage minskar produktionen av stresshormonerna kortisol och noradrenalin och ökar halterna av må-bra hormoner som dopamin, serotonin och oxytocin.

WellRoll effektivt mot arbetsrelaterade besvär

  Dålig blodcirkulation, värk i axlar och rygg pga. stillasittande arbete, belastningsskador av tunga lyft, överflödig vätska eller värk i ben och fötter för att man står hela dagarna, listan är lång! Idag går var och varannan människa omkring med någon form av smärta eller muskelvärk. Detta kan uppstå genom stressigt, monotont, ensidigt eller hårt arbete. Vid muskelvärk gäller det att åtgärda problemet snarast och inte gå och vänta. Det är också vanligt att få kramp om man har överansträngt någon muskel, antingen vid hård fysisk aktivitet eller om man har stått eller suttit i en obekväm ställning under lång tid. Risken är att problemen ökar och blir svårare att åtgärda om man inte tar till några åtgärder. Oavsett behov så är WellRoll-maskinerna på arbetsplatsen ovärderliga! Rollmassage kan vara ultimata lösningen att förebygga och motverka konsekvenserna av både stillasittande men även överansträngning och belastningsskador. Sällan har en produkt tilltalat så många användare och hjälpt på så många olika punkter kring åtskilliga åkommor och besvär. 

tired modern woman in blue blouse in the
Troubled bearded man massages aching nec
construction worker getting back injury.
Business woman having pain on foot.jpg
Side view of worker with backache while

Nu kan personalen få rollmassage på sina egna premisser!

Låt personalen ha tillgång till rollmassage när det passar dem! Slipp långa väntetider eller behöva anpassa Er till andras schema.

WellRoll på arbetsplatsen står alltid till personalens förfogande, när det passar och behövs som mest. Behöver man akut bli masserad just nu så har man tillgång till maskin på studs. Endast 5 minuter på WellRoll kan göra underverk eller vara avgörande.

Massera fötterna, vaderna, ryggen, armarna eller hela kroppen, allt i mån av tid och behov.

Snabbt enkelt och effektivt!

Att ha WellRoll på jobbet förenklar på så många nivåer, det behöver inte bli ett projekt varje gång man ska få sin välbehövliga massage! Eftersom maskinerna alltid står på plats kan man unna sig kortare stunder och göra det oftare. Då rollmassage inte är ansträngande svettas man inte, och behöver därmed inte duscha efteråt, det behövs inte heller några oljor eller liknande, vilket gör hela proceduren väldigt enkel. Detta underlättar att klämma in en 5-20 minuters lucka i sitt veckoschema, kanske i anslutning till arbetsdagens början, avslutning eller i samband med lunchen. 

WellRoll på Radinn.jpg

Tillgång till intensiv massage när det passar Er och när det behövs som mest!

Close%20up%20of%20girl's%20hand%20placin

Regelbunden massage är nyckeln!

WellRoll står alltid till förfogande, detta ökar tillgängligheten och därmed nyttjandet. Låt personalen alltid ha stående tillgång till massage! Med WellRoll på arbetsplatsen kan det aldrig bli käppar i hjulen, avbrott eller att annat kommer i vägen. Det blir inte heller dyrare när man måste ta in extra insatser eller tillfällen. När Ni väljer att investera i en WellRoll så ökar Ni möjligheten till att personalen får massage kontinuerligt och kontinuiteten är just en av de allra viktigaste faktorerna som bidrar till en mer hälsosam tillvaro, minskad frånvaro och bättre prestation på jobbet.

 

Friskvårdsytor på arbetet

Oavsett vad Ert företag har för utrymmen eller förutsättningar så får en WellRoll bra plats och passar in i olika miljöer. Det går lika bra att ställa den inne på företagsgymmet, det enkla friskvårdsrummet och t.om. i mer allmänna och sociala ytor som exempelvis loungen. Eftersom det går att påverka hur maskinen ska se ut kan man matcha med resten av interiören. Då WellRoll är oerhört tystgående och varken överröstar eller distraherar, så stör man därmed inte heller sin omgivning när man rollar.

modern arbetsyta
WellRoll Kontor.jpg
Set of sports equipment with fitness bal
Modern house interior, nobody inside.jpg

Lättillgängligt

Maskinerna blir aldrig "trötta" och kan praktiskt taget arbeta 24/7 vilket i sin tur ökar tillgängligheten. Man slipper att anpassa sig till långa väntetider och andras schema.

Flexibelt

WellRoll är lättbegriplig och inställbar. Man bestämer själv när, hur länge, vilka partier samt hur intensivt man vill rolla. Justera efter eget behov!

Intnesivt

WellRoll är kraftfull, intensiv och jämn i sitt utförande, därav snabba resultat! Alla kroppar reagerar olika, dock upplever majoriteten av användarna någon form av positiv skillnad redan efter första rollmassagen!

Praktiskt

Man kan få massage snabbt och enkelt och när man vill och behöver det. Att ha möjligheten att kunna rolla regelbundet medför ett ökat  välmående och en friskare kropp.

Prisvärt

Att ha WellRoll på jobbet är en väl värd investering. Den har låga energikostnader.

Psst!

Visste Du att...

...om en person rollar 3 gånger i veckan på arbetsplatsen så får denne en helkroppsmassage fr. 125kr/gång.

Dela den summan med antalet anställda som nyttjar maskinen, exempelvis 10 anställda = 12.50kr/gång

Inredning Windows

Briljera Och Erbjud Rollmassage På Ert Kontorshotell

Tillgång till WellRoll® på kontorshotellet!

Äger Ni ett kontorshotell? Excellera med att ha rollmassagemaskiner på plats! Att ha WellRoll på kontorshotellet som står till hyresgästernas förfogande är ett stort plus i kanten, det kan t.om. vara avgörande för att att hyra in sig just hos Er. Erbjud fri tillgång till rollmassage alternativt att man får masseras mot en mindre avgift och anslut maskinerna till ett passersystem. Maskinerna kan stå på de sociala ytorna, i friskvårdsrummet eller i ett av de outhyrda rummen. En WellRoll kräver endast en yta på 5kvm.

Vill Ni ha rollmassage på arbetsplatsen, kontakta oss! 

bottom of page