top of page

Rollmassage på ShapeRoll®Original

Behandlingen är till för Dig som önskar rensa kroppen från slaggprodukter, vill få igång en god cirkulation, reducera/eliminera envisa fettdepåer och celluliter. ShapeRoll stimulerar och skulpterar Din kropp på ett naturligt och mycket effektivt vis och bidrar till synliga resultat så som spänstigare, smidigare och slätare hud med förbättrad struktur samt mer lyster. Som en positiv bi-effekt av behandlingarna stärks immunförsvaret eftersom slaggprodukter och gifter avlägsnas och många känner sig mycket piggare och allmänt friskare!  För att uppnå bästa effekt gällande det yttre rekommenderar vi att man följer ett förutbestämt program som är skapat i ShapeRoll® Original. Till skillnad från effekterna man eftersträvar i samband med träning där man kan punkt-rolla så måste man i detta fall köra hela programmet. Här krävs dessutom kontinuitet vilket är a och o tills man uppnått önskat resultat. Metoden är mycket väl beprövad och effektiv, för att få bästa resultat  bör man genomföra minst 2-3 behandlingar i veckan till önskat resultat uppnåtts. Efter avslutad kur rekommenderas underhållsbehandling då och då för att bevara sina fina resultat.

Så här går det till

  • Du bokar upp dig med Din ShapeRoll-instruktör som hjälper till att lägga upp rätt program utifrån just Dina behov. 

  • Första gången rollar man alltid med instruktör som visar hur maskinen fungerar, hur övningarna ska utföras etc.

  • Fr.om. behandling 2 rollar man på egen hand.

  • ShapeRoll Original vägleder Dig genom hela programmet, på skärmen visas varje position i turordning tillsammans med en bild. Maskinen vänder automatiskt varv så att rullen under hela behandlingen går i rätt riktning för att följa lymfans flöde.

Viktigt att följa hela programmet

Behandlingen tar 20, 40 eller 60 minuter där kroppen masseras samtidigt som det lymfatiska systemet, syresättningen och blodcirkulationen i kroppen stimuleras, vilket är grunden till synliga resultat. Detta utföres genom olika övningar som följer lymfans naturliga flöde, där vi börjar med fötterna och avslutar med ryggen. Det är mycket viktigt att följa lymfvätskans kronologiska ordning, därför är ShapeRolls program framtagna i samråd med läkare. ShapeRoll bidrar till en långsiktigt bättre cirkulation som kan ge ett långvarigt resultat. Behandlingen avlägsnar envisa celluliter och besvärande fettdepåer från mage, lår och rumpa samt stramar upp slapp hud genom en välgörande, djupgående massage-metod. För bästa resultat rekommenderar vi en kur med behandlingar. 

Poster positioner ShapeRoll Original.jpg

Anpassade program efter olika figurer och behov

Rektangelfigur.jpg
Äppelfigur.jpg
Päronfigur.jpg
Timglasfigur.jpg

ShapeRoll har olika program som är anpassade efter varje användares behov. Programmet går igenom hela kroppen men maskinen är förprogrammerad att lägga mindre eller mer tid på utvalda partier.

Din ShapeRoll-terapeut hjälper Dig att hitta rätt program för just Dina behov och önskemål.

Få ännu bättre resultat!

Vid behandling med ShapeRoll får man oerhört snabba och märkbara resultat! Dock ökar effekten om man håller en nyttig kosthållning samt god konditionsträning. Faktum är att det faktiskt går på båda hållen, om man redan tränar och äter rätt så hjälper ShapeRoll till att få ett ännu bättre och snabbare resultat. Det är viktigt att du hjälper kroppens rening genom att öka ditt vattenintag både före och efter behandling, detta är särskilt viktigt att eftersom utsöndringen av gifter i kroppen ökar.

Kontinuitet och egen insats i form av kost och motion är viktiga för att bibehålla resultatet.

 

Frågor & svar

Hur snabbt ser man resultat?

Givetvis är detta individuellt! På vissa krävs det endast ett fåtal behandlingar medan det för andra kan ta lite längre tid. Det beror helt och hållet på den enskilda individens förutsättningar så som ålder, vad man har för utgångsläge, hur pass aktiv man är, vad man äter för kost m.m. Det finns kunder som rapporterat förbättring efter endast en behandling men resultaten kommer i regel efter ett par veckor. Tänk på att man i vissa fall har dragits med sina oönskade åkommor/bekymmer i åratal, man bör vara medveten om att det kan ta lite längre tid att bli av med alla de slaggprodukter kroppen samlat på sig under ett helt liv.  Som vi brukar säga: Det spelar egentligen ingen roll om det tar en vecka eller längre, börjar du inte alls får du inga resultat överhuvudtaget! 

Hur många behandlingar behöver man?

Antalet behandlingar är individuellt och beror på kroppstyp, fysik och kostvanor. Oavsett behövs en serie med behandlingar för att uppnå ett bra slutresultat. De flesta kunder väljer 3-månaderskort och går i genomsnitt 2-3 gånger/vecka.   

Måste man fortsätta efter uppnått resultat?

Precis som med träning så kommer muskler och kondition inte att hålla i sig om man slutar att träna helt och hållet. Samma är det med rollning, man bör fortsätta rolla för att bibehålla sina fina resultat.

Givetvis försvinner inte resultatet direkt om man slutar men kommer så småningom att avta med tiden. 

Hur ofta får eller bör man rolla?

  • Om man vill ha snabbare resultat kan man rolla lite mer intensivt under en period. Då kan man rolla varje dag om man så önskar, men max 1 gång/per dag.

  • Om man vill rolla i lagom takt kan man rolla 2-4 gånger/vecka.

  • Efter uppnått resultat bör man rolla åtminstone 1-2 gånger/vecka för att upprätthålla sina resultat.

Hur lång tid tar en behandling?

En behandling tar mellan 20-60 minuter, beroende på vad man själv väljer för tid. Givetvis är 60 minuter det optimala men har man ont om tid någon dag så är 20 minuter bättre än att inte rolla alls. 

Finns det någon återhämtningstid efter behandling?

Nej! Eftersom det inte finns någon återhämtningstid kan man återuppta normal aktivitet omedelbart efter behandlingen. Man blir inte heller svettig eller ansträngd under behandling vilket innebär att man inte behöver duscha efteråt. 

bottom of page