top of page

Finansiera Ert köp genom hyra eller leasing

Kontorsskrivbord

Hyra är förmånligt när man vill åt nyttjandet eller

funktionen men inte vill äga utrustningen 

Vad är hyra?

Wasa Kredit köper utrustningen och hyr sedan ut utrustningen till Ert företag. Med ett hyresavtal får Du som företagare möjlighet att byta eller komplettera utrustningen under pågående hyrestid.

Ju längre tid avtalet löper desto större utrymme finns det för uppgradering. Efter hyrestidens slut kan företaget välja mellan att förlänga avtalet och  hyra vidare eller lämna tillbaka utrustningen till leverantören.

Hyra till företag

Hyra passar företag som vill få möjlighet att fördela kostnaden över tid för att samtidigt skapa en grund för framtida investeringar. Ni behöver inte binda eget kapital, använda bankmässiga säkerheter eller låsa ert kreditutrymme. Hyran är vanligtvis lika stor under hela avtalstiden vilket gör den enkel att budgetera och anpassa efter intäkterna. Hyran påverkar endast resultaträkningen eftersom utrustningen inte tas upp som en tillgång i balansräkningen. Hyra är skattemässigt avdragsgill då den dras som en driftkostnad i bokföringen.

Avtalstiden är vanligen mellan 24 och 60 månader.

Vad är leasing?

Leasing är en form av långtidshyra där Wasa Kredit som leasegivare äger utrustningen under avtalstiden medan Du som kund och leasetagare har full nyttjanderätt. När avtalstiden löper mot sitt slut har Ni som kund förbundit er till att köpa ut utrustningen till det förutbestämda restvärdet. Vanligen är löptiden mellan 24 och 60 månader och det slutliga restvärdet 5 eller 10 procent av det finansierade beloppet. Leasingavgiften är lätt att budgetera då den vanligen är lika stor under hela avtalstiden och kan anpassas till intäkterna. Ni drar leasingavgiften som en driftkostnad och den belastar inte er balansräkning.

Varför ska man leasa?

Leasing är ett sätt för ditt företag att fördela kostnaden över tid.

Den belastar inte er balansräkning då ni drar den som en driftkostnad i er bokföring. Leasingavgiften är lätt att budgetera och att anpassa till intäkterna. Ni använder Er inte av företagets kapital och kan genom ett leasingavtal införskaffa just den utrustning med kringutrustning Ni behöver till Er verksamhet utan att använda Er av Era likvida medel.

Redovisningskonsult

Leasing är ett fördelaktigt sätt för Ditt företag att direkt
komma åt nyttjandet och fördela kostnaden över tiden

Underteckna ett kontrakt
Fördelar för Dig som kund
  • Månadskostnaden är lätt att budgetera och kan anpassas till intäkterna

  • Hela summan är avdragsgill, det vill säga dras som en driftkostnad, vilket innebär minskad skatt. 

 

  • Du behåller likviditeten och binder inte kapital.

 

  • Du fördelar kostnaden över tiden.

 

  • Du kan finansiera upp till 100 procent av kostnaden av ett objekt.

bottom of page